Dynamic Map 365 366 367 368 369 370 371 372 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 336 Lot 101
Lot 365  Available Lot
Available
27610 E 128th Ct. Lake Lotawana, Mo
Lot Price $67,500
Flat lot
Lot 366  Available Lot
Available
27612 E 128th Ct., Lake Lotawana, Mo. 64086
Lot Price $67,500
Flat lot
Lot 367  Pending
DRHI- custom build
27614 E 128th Ct., Lake Lotawana, Mo. 64086
$495,413
The Carlson plan
Lot 368  Available Lot
Available
27616 E 128th Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $73,500
Flat lot
Lot 369  Available Lot
Available
27618 E 128th Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $72,000
Flat lot
Lot 370  Available Lot
H&J Custom Homes
12803 S Foxborough Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $75,000
Flat lot
Lot 371  Available Lot
Brian Chaney
12805 S Foxborough Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $75,000
Flat lot
The Brooksdale 2 story
Lot 372  Available Lot
Brian Chaney
12807 S Foxborough Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
$519,000
Flat lot
The Cole - 2 story
Lot 373
Coming Fall 2023
12809 S Foxborough Ct.
Lot 374
Coming Fall 2023
12811 S. Foxborough Ct.
Lot 375
Coming Fall 2023
12815 S Foxborough Ct.
Lot 376
Coming Fall 2023
12817 S Foxborough Ct
Lot 377
Coming Fall 2023
12819 S Foxborough Ct
Lot 378
Coming Fall 2023
12821 S Foxborough Ct
Lot 379
Coming Fall 2023
12823 S Foxborough Ct
Lot 380
Coming Fall 2023
12825 S Foxborough Ct
Lot 381
Coming Fall 2023
12826 S Foxborough Ct
Lot 382
Coming Fall 2023
12824 S Foxborough Ct
Lot 383
Coming Fall 2023
12822 S Foxborough Ct
Lot 384
Coming Fall 2023
12820 S Foxborough Ct
Lot 385
Coming Fall 2023
12818 S Foxborough Ct
Lot 386
Coming Fall 2023
12816 S Foxborough Ct
Lot 387
Coming Fall 2023
12814 S Foxborough Ct
Lot 388
Coming Fall 2023
12812 S Foxborough Ct
Lot 389
Coming Fall 2023
12810 S Foxborough Ct
Lot 390
Coming soon
12808 S Foxborough Ct
Lot 391  Available Lot
H&J Custom Homes
12806 S Foxborough Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $74,000
Walkout lot
Telluride Rev 1.5
Lot 392  Available Lot
RCM Homes
12804 S Foxborough Ct
Lot Price $76,000
Walkout lot
Lot 393  Available Lot
DRHI
12802 S Foxborough Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $78,000
Walkout lot
Lot 394  Available Lot
Available
12800 S Foxborough Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $73,500
Daylight, possible walkout
Lot 395  Available Lot
Available
27603 E 128th Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $75,000
Walkout lot
Lot 396  Available Lot
Available
27601 E. 128th Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $72,500
Daylight, possible walkout
Lot 397  Available Lot
Available
27600 E 128th Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $68,500
Flat lot
Lot 398  Available Lot
Available
27602 E 128th Ct., Lake Lotawana, Mo 64086
Lot Price $69,500
Flat lot
Lot 399  Available Lot
RCM Homes
27604 E 128th Ct., Lake Lotawana, MO 64086
Lot price $67,500
Flat lot
Lot 400  Available Lot
H&J Custom Homes
27606 E 128th Ct, Lake Lotawana, MO 64086
Lot price $67,500
Flat lot
Stonebridge- 2 Story
Lot 336  Model
H&J Custom Homes
27814 E 134th St
$646,604
Walkout lot
2 story - Brantley plan - finished w/o basement
Lot
Lot 446